Dr. Ir. Hugo de Jong is bij besluit van het college van bestuur per 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Klinische Fysica Radiologie en Nucleaire Geneeskunde’ en is voornemens op woensdag 12 juni 2019 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Zen en de kunst van het scanneronderhoud

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal of bij mooi weer in het Pandhof.

RSVP vóór 1 juni 2019 op deze website

Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in kamer 1.7 van het academiegebouw verwacht.

 

Voor verdere informatie over de oratie en receptie kunt u contact opnemen met het secretariaat Marja Kool (M.Kool-2@umcutrecht.nl) of Ingrid Holman (I.Holman@umcutrecht.nl)